Porcelain Veneer

Porcelain Veneer

veneer เป็นการ เคลือบผิวฟัน ไว้ด้วย กระเบื้อง เหมาะสำหรับ การเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด และสีของ ตัวฟัน

Porcelain Veneer

Porcelain Veneer

veneer เป็นการ เคลือบผิวฟัน ไว้ด้วย กระเบื้อง เหมาะสำหรับ การเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด และสีของ ตัวฟัน

VENEER

VENEER

veneer เป็นการ เคลือบผิวฟัน ไว้ด้วย กระเบื้อง เหมาะสำหรับ การเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด และสีของ ตัวฟัน

VENEER , ครอบฟัน

VENEER , ครอบฟัน

veneer เป็นการ เคลือบผิวฟัน ไว้ด้วย กระเบื้อง เหมาะสำหรับ การเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด และสีของ ตัวฟัน

VENEER

VENEER

veneer เป็นการ เคลือบผิวฟัน ไว้ด้วย กระเบื้อง เหมาะสำหรับ การเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด และสีของ ตัวฟัน

ครอบฟัน ( CROWN )

ครอบฟัน ( CROWN )

ครอบฟัน เป็นการรักษา สำหรับ ฟันที่ทำการรักษา ราก เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะ หลังจากการรักษารากฟันจะ เปราะ สามารถ แตกได้ จึง ต้องทำเดือยและครอบฟัน หลังจากการรักษา

CROWN and BRIDGE

CROWN and BRIDGE

ครอบฟัน และ สะพานฟัน

TOOTH whitening , ฟอกสีฟันขาว

TOOTH whitening , ฟอกสีฟันขาว

ZOOM LASER tooth whitening ฟันขาว ในวลา เพียง 45 นาที