top of page
"Dental clinic near Silom and Saladang districts, offering special prices for esthetic dental treatments such as veneers, tee

การฝังรากเทียมคืออะไร 
การฝังรากเทียม คือ การผ่าตัดที่นำโลหะผสมหรือโครงฝังลงในตำแหน่งของขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะนำฟันใหม่มาให้ยึดติดกับราก

รากเทียมทำงานได้อย่างไร
รากเทียมจะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกรเมื่อทั้งสองอย่างประสานกันอย่างสนิทแล้ว และจะให้เกิดการรองรับฟัน โดยฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ทำงานร่วมกับรากเทียม จะไม่เลื่อนหรือลื่นออกจากจุดที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะตอนที่พูดและรับประทาน

การฝังรากเทียมนี้ ช่วยในการทำฟันปลอม การครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอมบนรากเทียมจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมหรือการทำฟันปลอมแบบธรรมดา

ข้อดี

  • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีฟันที่สูญเสียไป อาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดจากภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป

  • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไป จะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้ และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้

  • ทำให้เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและสามารถรับประทานอาหารได้ดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับความสามารถในการบดเคี้ยวได้ดี

  • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีได้ดังเดิม

  • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

 

 

ข้อจำกัดในการรักษา

  • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ

  • ในคนไข้ที่ยังมีภาวะเจริญเติบโต ต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน

  • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน

  • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง โดยตำแหน่งของรอยโรคอยู่บริเวณขากรรไกรและใบหน้า จะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนว่า สามารถทำการปลูกรากเทียมได้หรือไม่

  • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำไม่สามารถหยุดได้ มีภาวะเสี่ยงสูงที่ผลการรักษาอาจล้มเหลวได้

bottom of page