top of page
82053203_108789413994653_365562207638493

1. MRT เพชรบุรี เดินทางออก2 , ออกทางออกสิงห์คอมเพล็ก 

2. ออกมาเจอสะพาน และ  เดินเลี้ยวขวา เจอคอนโด ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก 

3. คลินิกอยู่ชั้นล่างของคอนโด 

bottom of page