ทันตกรรมป้องกัน  (PREVENTIVE)

 • การตรวจสภาพช่องปากและสุขภาพฟันทั่วไป,ปรึกษาปัญหาภายในช่องปากและฟัน

   ด้วยอุปกรณ์ทางทันตกรรมปลอดเชื้อ (Dental Checkup)                                                                                       free                     

 • ขูดหินปูนและทำความสะอาดช่องปากและฟัน (Scaling and Polishing)                                                      800-1,200

 • ขูดหินปูนและเกลารากฟัน  (Scaling and Root planing)ต่อบริเวณ(5-8ซี่)                                                         1,500

 • เคลือบฟลูออไรด์  (Apply Fluoride)                                                                                                                       500 

 • ขัดฟันด้วยแรงลม (AIR FLOW)                                                                                                                              1000             

ทันตกรรมบูรณะ (OPERATIVE)

 • อุดฟัน,รื้อเปลี่ยนวัสดุอุดฟันใหม่

 • วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน ราคาต่อด้าน   (Filling with Composite /per surface )                                      800-1,000

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (ESTHETIC)

 • อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Close Diastema) เริ่มต้นที่                                                                                         3,000

ทันตกรรมประดิษฐ์  (PROSTHODONTIC)

 • ครอบฟันแบบสีเหมือนฟัน โลหะธรรมดา (Crown)                                                                                                9,000

 • ครอบฟันแบบสีเหมือนฟัน ทอง 2%                                                                                                                      13,000

 • ครอบฟันแบบสีเหมือนฟัน ทอง 54%                                                                                                                    18,000

 • ครอบฟันแบบสีเหมือนฟัน ทอง 87%                                                                                                       20,000-25,000    

 • ครอบฟันแบบเซรามิก ( All Ceramic Crown)                                                                                                   18,000

 • เคลือบฟันชนิดกระเบื้อง (Ceramic Veneer) Emax                                                                                          13,000

 • ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ1-4 ซี่ (ต่อไปซี่+500)                                                                                                   15,000

 • ฟันปลอมทั้งปาก(Completed Dentur)ชิ้นละ                                                                                                   30,000

ทันตกรรมรากเทียม (IMPLANT)

 • รากเทียมและครอบฟัน (Implant)                                                                                                                      55,000

ถอนฟันและผ่าฟันคุด (SURGERY)

 • ถอนฟันทั่วไป(Extraction)                                                                                                                                   1,000

 • ผ่าฟันคุดทั่วไป (Surgical removal for impacted tooth)                                                                    3,500-5,000

รักษาครองรากฟัน (ENDODONTIC)

 • ฟันหน้า Incisor                                                                                                                                                     8,000

 • ฟันกรามน้อย  Premolar                                                                                                                                     10,000

 • ฟันกรามใหญ่  Molar                                                                                                                                           12,000

ทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTIC)

 • จัดฟันแบบโลหะ                                                                                                                                     35,000 -  45,000

 • Retainer (บน,ล่าง)                                                                                                                                                5,000