VENEER  

การเคลือบผิวฟันหรือวีเนียร์

 การเคลือบผิวฟันหรือที่เรียกกันว่า “ วีเนียร์ ” เป็นการแก้ไขปัญหารูปร่างของฟัน เพื่อความสวยงาม เพื่อให้ฟัน เข้ากับใบหน้าของคนไข้ 

และสามารถ แก้ไขความผิดปกติ ของฟัน เช่น ปัญหา ฟันห่าง ฟันกร่อน ฟันสึก หรือแตกหัก ของฟัน

รวม ทั้ง ยัง สามารถ เลือกสี ของฟัน รูปร่าง และขนาด ให้ เหมาะสม กับรูปร่าง ของฟัน ให้เข้ากับ ใบหน้าของตัวคนไข้ 

 

ประเภทของVENEER

  • การเคลือบผิวฟันจากวัสดุคอมโพสิทเรซิน(composite) เป็นวิธีการรักษาที่ง่ายและสามารถทำให้สำเร็จได้ภายในการรักษาครั้งเดียว

 

  • การเคลือบผิวฟันจากวัสดุเซรามิก(ceramic) เป็นวิธีการรักษาที่ใช้กระเบือง เคลือบที่ฟัน ทำให้ได้รูปร่าง ความสวยงาม และความแข็งแรงทนทาน   สูงกว่า แบบ คอมโพสิทวีเนียร์ ซึงราคา ก็จะ แพงกว่า

 

ข้อควรระวัง 

   การเคลือบผิวฟันด้วยวีเนียร์ มีผลเสีย คือ ถ้า คนไข้ไปกัด หรือ แทะของแข็ง วีเนียร์ อาจแตกหรือหัก ได้ ซึ่งในบางราย ที่มีปัญหาการนอนกัดฟัน อาจต้องทำ เฝือกสบฟัน ป้องกันการหัก หรือแตก ของ วีเนียร์ได้