top of page

 

VENEER  

การเคลือบผิวฟันหรือวีเนียร์

 การเคลือบผิวฟันหรือที่เรียกกันว่า “ วีเนียร์ ” เป็นการแก้ไขปัญหารูปร่างของฟัน เพื่อความสวยงาม เพื่อให้ฟัน เข้ากับใบหน้าของคนไข้ 

และสามารถ แก้ไขความผิดปกติ ของฟัน เช่น ปัญหา ฟันห่าง ฟันกร่อน ฟันสึก หรือแตกหัก ของฟัน

รวม ทั้ง ยัง สามารถ เลือกสี ของฟัน รูปร่าง และขนาด ให้ เหมาะสม กับรูปร่าง ของฟัน ให้เข้ากับ ใบหน้าของตัวคนไข้ 

 

ประเภทของVENEER

  • การเคลือบผิวฟันจากวัสดุคอมโพสิทเรซิน(composite) เป็นวิธีการรักษาที่ง่ายและสามารถทำให้สำเร็จได้ภายในการรักษาครั้งเดียว

 

  • การเคลือบผิวฟันจากวัสดุเซรามิก(ceramic) เป็นวิธีการรักษาที่ใช้กระเบือง เคลือบที่ฟัน ทำให้ได้รูปร่าง ความสวยงาม และความแข็งแรงทนทาน   สูงกว่า แบบ คอมโพสิทวีเนียร์ ซึงราคา ก็จะ แพงกว่า

 

ข้อควรระวัง 

   การเคลือบผิวฟันด้วยวีเนียร์ มีผลเสีย คือ ถ้า คนไข้ไปกัด หรือ แทะของแข็ง วีเนียร์ อาจแตกหรือหัก ได้ ซึ่งในบางราย ที่มีปัญหาการนอนกัดฟัน อาจต้องทำ เฝือกสบฟัน ป้องกันการหัก หรือแตก ของ วีเนียร์ได้

 

 

 

veneer 17_edited.jpg
bottom of page